Welkom op de website van de IDeefabriek

Er is nu een pilot gestart in de regio Achterhoek. Klik op onderstaande foto voor de website van de IDeefabriek Achterhoek



De IDeefabriek is een plek waar mensen met een verschillende achtergrond elkaar ontmoeten. Samen werken zij aan het versterken van de regionale identiteit in hun leefomgeving. Dit doen zij door de verhalen die bekend zijn in de regio te koppelen aan kunst, cultuur en educatie. EŽn van de kernactiviteiten van de IDeebriek is dan ook het organiseren en uitvoeren van culturele activiteiten voor alle leeftijdscategorie‘n.

De Ideefabriek is een nieuw project. Het gaat om het verbinden van mensen die samen werken aan het versterken van de kwaliteit van de omgeving. Dit doen zij door te denken vanuit de wijze waarop een gebied door de eeuwen heen is gegroeid. Door dit als rode draad te nemen, wordt een lijn getrokken van verleden, via het heden naar de toekomst. De IDeefabriek wil een verbinding leggen tussen landschap, cultureel erfgoed en beleving (kunst/ cultuur). Belangrijk is het aangaan van interessante cross-overs. Zo kan de kennis van deskundigen als historici en architecten, gekoppeld worden aan nieuwe media, theater, muziek en de creatieve industrie. Door de verhalen van mens en landschap als uitgangspunt te nemen, komen activiteiten tot stand die mensen bewust maakt van het bijzondere van hun omgeving.

De gedachtegang achter de IDeefabriek heeft haar oorsprong in 2009. Gelders Genootschap nam het initiatief om in samenwerking met ETC Adviesgroep een concept te ontwikkelen waarbij de verhalen over het landschap kenbaar worden gemaakt aan de bewoners en bezoekers van een regio. In opdracht van provincie Gelderland is uit een mix van bestaande projecten het concept 'Gelderse IDentiteitsfabriek' geboren. In de brochure 'Gelderse Identiteitsfabriek' staat beschreven hoe de fabriek kan werken, geïllustreerd met interviews met mensen die zich - verspreid over Nederland - bezighouden met soortgelijke projecten. U kunt de brochure bestellen via de website van Gelders Genootschap.